RESERVES: Soledad Martinez - (+34) 93 777 92 97 - 696 66 85 33 DISPONIBILIDAD I RESERVES

AVIS LEGAL - PROTECCIÓ DE DADES

Avis Legal

ADVERTÈNCIA RESPECTE ENLLAÇOS CAP LLOCS TERCERS
El web CanDama.com disposa d'enllaços a altres llocs web que són propietat de tercers i del qual CanDama.com no té cap tipus de responsabildiad pels continguts que es puguin oferir en ells. En conseqüència, CanDama.com no es responsabilitza ni ofereix garanties de:
• La veracitat, l'actualitat, la qualitat, i l'exhaustivitat del contingut dels llocs web enllaçats.
• Les condicions de l'accés i de funcionament d'aquests llocs web.
• Els serveis que s'ofereixen en aquests llocs, de la mateixa manera CanDama.com no podrà ser considerada responsable en el marc d'un litigi que passi entre un lloc web enllaçat al portal CanDama.com i un visitant.
• La venda a distància que ofereixin els llocs web enllaçats per CanDama.com.

PROTECCIÓ DE LES PERSONES
L'internauta es compromet a no fer mal ús dels serveis oferts per CanDama.com ja no sortir-se del marc a què estan destinats els serveis oferts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Alguns continguts que es presenten al web CanDama.com com ara redaccions, logos, imatges, etc. estan protegits pel dret a la propietat intel · lectual. Està prohibida tota publicació, reproducció total o parcial, tant a Espanya com a l'estranger excepte si hi ha una autorització expressa per part de CanDama.com. Per qualsevol autorització d'elements protegits, sol · licitar a info@candama.com

RESTRICCIÓ D'ACCÉS
El web CanDama.com es reserva el dret d'impedir l'accés total o parcial a aquell visitant que procedeixi a l'incompliment d'aquesta nota legal.

MODIFICACIÓ DELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS
El web CanDama.com es reserva el dret de modificar els termes i condicions d'aquesta nota legal. En conseqüència, és aconsellable que el visitant revisi periòdicament aquesta nota legal per tenir present les modificacions que aquesta pugui patir amb el pas del temps.

SOBRE EL PROPIETARI DE CanDama.com
El web CanDama.com no pertany a una empresa mercantil, és propietat d'una persona física resident en territori espanyol.

Per al compliment de la LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, es presenta a continuació les informacions pertinents:
Propietari: Soledad Martinez
Domicili: Josep Maria Llado 29, 08293 Colbató. Barcelona (España)
E-mail: info@candama.com
Telèfon: 696 66 85 33


Protección de Datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem l'Usuari que les seves dades de caràcter personal són inclosos, segons els casos, en els fitxers titularitat correspon a CanDama.com, i que es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades:
▪ Clientes, cuya finalidad es la prestación de servicios a los clientes, la remisión de información, y la gestión fiscal, económica y contable de la referida prestación de servicios.
▪ Clients potencials, la finalitat és atendre les sol · licituds de pressupost i informació.

Addicionalment, CanDama.com podrà utilitzar les dades de l'Usuari per a l'enviament de comunicacions comercials (per correu electrònic o per altres vies) relatives als productes i serveis de CanDama.com

Les seves dades personals no es comunicaran a terceres entitats públiques ni privades, llevat que la referida comunicació vingui imposada per la normativa aplicable, o calgui per atendre la seva petició de serveis.

Al seu torn l'informem que en el cas que sigui necessari mantenir una conversa telefònica entre ambdues parts, la mateixa podrà ser gravada i registrada pel responsable del fitxer.

En el cas que per a la prestació dels serveis sol · licitats calgui la transferència internacional de les seves dades, per la seva mera sol · licitud i acceptació dels mateixos, consent expressament a la referida transferència.